Glykemický index

Jak prášková MANA, tak i MANA Drink jsou speciální potravinou a s ohledem na to není provedení testů na Glykemický index (GI) vyžadováno, tak jako to zákon nevyžaduje u žádné potraviny. GI je silně ovlivňen mnoha proměnnými, včetně osoby, která posuzované jídlo konzumuje, nedávné historie jejích konzumovaných jídel a dalšími faktory. Z tohoto důvodu nemůžeme s jistotou tvrdit, jakou hodnotu GI má prášková MANA nebo MANA Drink.

V současné době se nám zatím nepodařilo domluvit se s klinickým pracovištěm, které by na velkém počtu lidí GI u MANY stanovilo. S novou verzí MANY doufáme, že se nám to povede alespoň na malém vzorku osob.