Glykemický index

Jak prášková MANA, tak i MANA Drink je speciální potravinou a s ohledem na to není provedení testů na GI vyžadováno, tak jako to zákon nevyžaduje u žádné potraviny. Glykemický index nepovažujeme za hlavní informaci o jídle, jelikož je silně ovlivněn mnoha proměnnými, včetně osoby, která posuzované jídlo konzumuje, nedávné historie jejích jídel a dalšími faktory. GI je vodítkem, zda-li potravina dodává do krve glukózu rychle či pomalu.

V současné době se nám nepodařilo domluvit se s klinickým pracovištěm, které by na velkém počtu lidí GI u MANY stanovilo. S novou verzí MANY doufáme, že se nám to povede alespoň na malém vzorku osob.