Molybden

Molybden se v potravinách vyskytuje nejčastěji ve formě molybdenanů a jako kofaktor některých enzymů. Dobrým zdrojem molybdenu jsou listová zelenina, čirok, některé luštěniny, obilné klíčky, mléko, vejce, kořenová zelenina a některé ryby.  Doporučený denní příjem pro dospělého člověka podle EFSA není pevně stanoven. US Food and Nutrition Board odhaduje bezpečný a adekvátní příjem molybdenu mezi 75 a 250 mcg denně pro dospělé a starší děti. Dlouhodobý nedostatek molybdenu ve výživě je spojován s intolerancí cysteinu a methioninu,.

Bylo prokázáno, že molybden přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin. Při konzumaci 5 porcí MANY či MANA Drinku denně je příjem molybdenu 200 mcg. Užijte si MANU jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. MANA je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Zdroj:

Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, Scientific Commettee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, EFSA 2006, on-line: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

klinické studie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1745/epdf