pH

pH MANY je neutrální. Koncept zásadotvorných/kyselinotvorných potravin je mimo rámec standardních kvalitativních ukazatelů potravin, proto z tohoto důvodu MANU v tomto směru nehodnotíme.