Marek Humpl

Hlavní technolog & spoluzakladatel.
Marek vystudoval organickou chemii (Mgr.). Pokračuje v doktorském studiu na Univerzitě Karlovy v Praze a dlouhodobě se zaměřuje na biologicky aktivní látky. Stará se o technologické postupy, používané ingredience s ohledem na nejnovější data z odborné literatury a kontrolu kvality. Má dlouholeté praktické zkušenosti s aplikovanou chemií a je to chemik tělem i duší.
marek