Beta-glukany

Beta-glukany jsou přirozeně se vyskytující polysacharidy složené z glukosových jednotek, které jsou součástí buněčné stěny kvasinek, hub, bakterií a obilovin. Mezi nejčastější formy beta-glukanů u obilí patří ty, které jsou spojené β-1,3- a β-1,4-glykosidovými vazbami. Rozdílná molekulová hmotnost jednotlivých beta-glukanů, tvar a struktura mohou mít zásadní vliv na rozdílnou biologickou aktivitu.


Beta-glukany mají prokázané pozitivní účinky na zdraví.

Přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Tohoto příznivého účinku je dosaženo při konzumaci alespoň 3 g beta-glukanů denně. V Produktech Mana je beta-glukanů ještě více. V Mana drinku 6,5 g a u práškové Many dokonce 9,5 g v denní dávce.

Užijte si Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Mana je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Zdroj informací:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895634

Klinické studie:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2470/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2207/epdf