Celní poplatky

V případě objednávek mimo EU může dojít k dodatečným nákladům za zdanění a clo. V rámci našeho e-shopu se jedná o objednávky do Norska a Švýcarska. Úhrada těchto poplatků připadá na příjemce zásilky. Konkrétní výše poplatků se liší dle ceny a charakteru objednaného zboží a konkrétních sazebníků platných v jednotlivých zemích.