Fytonutrienty

Jelikož  prášková Mana i Mana Drink pochází z přírodních rostlinných zdrojů, uchovává si různá množství fytonutrientů. Fytonutrienty jsou látky vyskytující se přirozeně v rostlinách. Jejich příjem v potravě příznivě ovliňuje zdraví organismu, například antioxidační a antikarcerogenní účinky. Mezi fytonutrienty jsou řazeny rostlinné sacharidy, proteiny, lipidy, vitamíny a minerály. Vedle vitamínů a minerálů v Maně nalezneme také významném množství betaglukany, jejichž konzumace (3 g denně) pomáhá udržet normální hladinu cholesterolu v krvi (1). Hlavním zdrojem betaglukanu v produktu Mana drink je ovesná vláknina, v níž je obsaženo 6,5 g betaglukanu a v produktu Mana prášek dokonce až 9,5 g.


Mezi lipidické fytonutrienty obsažené v produktech Mana řadíme například rostlinné steroly jako sitosterol, sitostanol či campesterol a rostlinné karotenoidy jako lutein, zeaxanthin, a beta-karoten, které tvoří prekurzory pro syntézu vitaminu A (2). Dále barvivo zelených rostlin chlorofyl, účinný antioxidant působící na tělo protiinfekčními, antioxidačními a antimutagenimi účinky (3). I cenný vázaný cholin v sojovém lecitinu je řazen mezi lipidické fytonutrienty a  jeho přijímání v pestré stravě je nutné pro správnou funkci tělesných buňek, neboť je prekurzorem pro látky tvořící buněčné membrány (4).  

Samostatnou kapitolou je vysoký obsah velmi hodnotných omega-3 mastných kyselin ALA, DHA a EPA, pocházejících z mořských řas (více o těchto látkách v kapitole lipidy). Výčet fytonutrientů v Maně tím ale nekončí.

Zdroje informací:


(1) Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to barley beta-glucans and lowering of blood cholesterol and reduced risk of (coronary) heart disease pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/20061 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), EFSA 2011, on-line:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2470/epdf

(2) VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6

(3) MARQUEZ, Ursula Maria Lanfer a Daniela BORRMANN. Chlorophylls. Handbook of Natural Colorants [online]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2009, s. 243 [cit. 2017-09-11]. DOI: 10.1002/9780470744970.ch15. ISBN 9780470744970. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/9780470744970.ch15

(4) Zeisel, Steven H., and Mihai D. Niculescu. “Perinatal Choline Influences Brain Structure and Function.” Nutrition reviews 64.4 (2006): 197–203., on-line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2438605/