Glykemický a inzulinemický index

Mana Prášek a Mana Drink jsou považovány za druh speciální potraviny. U potravin obecně, ale nikterak není vyžadováno testovat glykemický index. Ve spolupráci s II. interní klinikou 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze jsme uskutečnili naši první klinickou studii, kde jsme se zaměřili na stanovení nejen glykemického, ale také inzulinemického indexu (II) (zde). Oba parametry se používají k hodnocení potravin z pohledu zátěže na metabolismu a posuzování vhodnosti potravin pro diabetiky a pacienty s jinými metabolickými problémy. Glykemická a inzulinemická odpověď Mana Drinku byla testovaná na 10 subjektech a to ve srovnání s referenční potravinou (glukóza) v ekvivalentní sacharidové dávce (50 g).


Glykemický index (GI) potravy určuje, jak rychle se vstřebávají sacharidy obsažené v potravině ve srovnání s referenční potravinou, nejčastěji s čistou glukózou. Parametr GI vypovídá o rychlosti nárůstu hladiny glukózy v krvi tzv. glykémie po natrávení a vstřebání potravy v zažívacím traktu. Vstřebání základního cukru glukózy vede k dočasnému zvýšení glykémie. Na tuto změnu reaguje slinivka břišní vylučováním hormonu inzulínu, který aktivuje odsun glukózy z krve do nitra buněk a tedy ke snížení glykémie. Glukóza, nejjednodušší cukr a základní látka pro zisk energie, slouží jako referenční potravina s GI = 100. Je obecně známo, že potraviny s vysokým GI jsou spojeny s vyšším rizikem rozvoje obezity, diabetu a dalších metabolických poruch. Naopak životospráva založená na dietě výběrem potravin s nízkým GI, vede ke zlepšení metabolické kondice a k hubnutí.

Inzulinemický index vypovídá o tom jak rychle tělo reaguje na zvýšenou glykémii účinkem izulínu. Jinými slovy, v jaké míře daná potravina ve srovnání s glukózou nebo jinou referenční potravinou ovlivňuje uvolňování inzulínu ze slinivky břišní do krevního řečiště. Zvyšující se hladina glykémie, která je způsobena konzumací potravin s obsahem sacharidů většinou koresponduje s nárůstem inzulinémie. Samotná glukóza významně stimuluje vylučování inzulínu, avšak je známo, že vylučování inzulínu do krve podporují i potraviny bohaté na proteiny i přesto, že by ovlivňovaly glykémii. U takových potravin, efekt inzulínu způsobuje aktivaci anabolických (výstavbových) pochodů pro tvorbu komplexních stavebním sloučenin z aminokyselin, které získáme z přijatých bílkovin.

Dle provedené studie můžeme Mana Drink charakterizovat jako potravinu s relativně nízkou sacharidovou zátěží. Glykemický index Mana Drinku je 29 a inzulinemický index 41. V porovnání s jinými potravinami (viz tabulka) se Mana Drink řadí mezi produkty s nízkým skóre. Složení Mana Prášku je prakticky totožné a proto lze kvalifikovaně usuzovat na velmi podobné vynikající výsledky.

Vyváženou kombinací sacharidů s proteiny, tuky a vlákninou v Mana Prášku a Mana Drinku, jsme dosáhli nízké glykemické a inzulinemické odpovědi. Zajímá Vás více? Přečtěte si naší první klinickou studii!

Heaven Labs_Klinická studie

Tab. č.1: Hodnoty glykemických a inzulinemických indexů u Mana Drinku a vybraných potravin: