GMO

Výrobky Mana jsou GMO FREE a vždycky budou. Všechny námi používané suroviny jsou GMO FREE s příslušnými certifikáty. Nemáme zájem tyto suroviny používat. Nutno dodat, že i pokud bychom o jejich použití uvažovali, bylo by to v Evropě značně komplikované.

Problematika GMO je řešena legislativou, např. Nařízením EP a Rady č. 1829/2003 a 1830/2003 a dále:

Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č 346/2005 Sb.: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-78-GMO.html http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-78-GMO.html

Nařízení EP a R č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1829&from=CS

Nařízení EP a R č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice EP a R 2001/18/ES:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1830&from=CS <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1830&from=CS

Další informace jsou k nalezení např. zde: http://eagri.cz/public/web/file/483410/GMO_bez_obalu_2016.pdf