Lepek

V jedné porci Mana Prášku (400 kcal) je obsaženo 12 mg lepku (gliadinové formy) a v jedné porci Mana Drinku (400 kcal) pouhých 9 mg lepku (gliadinové formy).

Mana rovněž obsahuje ovesný avenin. Jeho přesné hodnoty bohužel nemáme k dispozici, jelikož je akreditované laboratoře v ČR nestanovují. V Maně je zdrojem lepku ovesná vláknina.