Lipidy, Tuky

Lipidy jsou organické molekuly různorodého charakteru, jejichž společnou vlastností je lipofilní charakter a tedy velmi malá rozpustnost ve vodě. Jsou sem řazeny mastné kyseliny, monoacylglyceroly, diacylglyceroly, triacylglyceroly, fosfolipidy, steroly a jejich estery. Lipidy patří mezi hlavní 3 živiny, z energetického hlediska jsou ze všech nejbohatší (z 1 g lipidů získáme 37 kJ nebo 9 kcal energie) a jsou považovány za klíčovou živinu - postupně se ukazují jejich významné učinky na lidský organismus (1). Jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin, rozpouštědlem vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K), mastné kyseliny představují zdroj bunečné energie a jsou stavební součást buněčných membrán. Tuky jako takové jsou nostitel chuti: zvyšují její jemnost a senzorickou texturu (1). V práškové Maně a Mana Drinku využíváme jako zdroje lipidů: řepkový, slunečnicový, kokosový, lněný olej, olej z mořských řas, sojový lecithin a dále jsou lipidy součástí ovesné vlákniny i sojové bílkoviny.

Mastné kyseliny patří mezi základní zástupce lipidů a z pohledu výživy člověka jsou nepostradatelné. Dělí se do kategorií podle jejich stupně nasycení – tedy podle obsahu dvojných vazeb v jejich struktuře: na nasycené (saturated fatty acids, SFA) a nenasycené mastné kyseliny (unsaturated fatty acids, UFA). SFA jsou mastné kyseliny bez dvojných vazeb. Nenasycené obsahují minimálně jednu dvojnou vazbu, často se vyskytují molekuly s jejich vyšším počtem. Ty, které obsahují pouze jednu dvojnou nazbu, nazýváme mononenasycené (mono unsaturated fatty acids, MUFA) a pojmem polynenasycené (poly unsaturated fatty acids, PUFA), tedy mastné kyseliny se dvěma a více dvojnými vazbami. S přítomností dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin souvisí také pojmy cis a trans. Oba se používají pro označení prostorového uspořadání alkylových substituentů na dvojné vazbě organických molekul, což má vliv na jejich fyzikálně chemické, a tedy i fyziologické vlastnosti. Nežádoucí trans-UFA se v práškové Maně ani Mana Drinku nenacházejí, naopak obsahují potřebné cis-UFA.

Nasycené mastné kyseliny dělíme podle délky jejich retězce na krátké (3-7 uhlíků), středně dlouhé (8-13), dlouhé (14 – 20) a velmi dlouhé (21 a více). Nenasycené mastné kyseliny se rovněž dělí podle délky řetězce na krátké (do 19 uhlíku), dlouhé (20-24 uhlíku) a velmi dlouhé (25 a více uhlíku).

Polynenasycené mastné kyseliny lze členit podle polohy první dvojné vazby v jejich řetezci (2). Z pohledu lidské výživy jsou nejdůležitější ty skupiny látek, které mají první dvojnou vazbu na 3. a na 6. uhlíku koncového alifatického řetězce. Esenciálními mastnými kyselinami jsou například kyselina linolová (LA) patřící do kategorie omega-6 mastných polynenasycených kyselin a alfa-linolenová (ALA) omega-3 mastných polynenasycených kyselin (1). Dalšími velmi důležitými mastnými kyselinami skupiny omega-3 jsou kyseliny eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) (1), které jsou v Maně Prášku i Mana Drinku bohatě zastoupené.

Nenasycené mastné kyseliny DHA a EPA přispívající k normální činnosti srdce při konzumaci alespoň 250 mg denně. DHA navíc přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku při konzumaci alespoň 250 mg denně. 5 porcí Many Prášku či Mana Drinku dodá 1150 mg těchto dvou kyselin, z toho 1105 mg DHA. Vlivy těchto PUFA na člověka byly bohatě studovány  (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

V Maně obsažená nenasycená mastná kyselina alfa-linolenová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi (10).

Doporučujeme konzumovat Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Mana je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Průměrné množství tuků v našich výrobcích: 1 porce práškové Many/1 porce Mana Drinku:

 • Tuky 20g
 • z toho nasycené  2 g
 • z toho mononenasycené 11,8 g
 • z toho polynenasycené 5,3 g
 • z toho omega-3 mastné kyseliny 1,4 g
 • DHA (dokosahexaenová kyselina) 221 mg
 • EPA (eikosapentaenová kyselina) 9 mg
 • ALA (alfa-linolenová kyselina) 1026 mg/ 1014 mg

CITACE

 1. FAO (2010) Fats and fatty acids in human nutrition Report of an expert consultation, FAO Food and Nutrition Paper No. 91 Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome.
 2. Gunstone, F.D. 1999. Fatty acid structure. In F.D. Gunstone, J.L. Harwood and F.B. Padley, eds. The Lipid Handbook, pp. 1-19. Second Edition, Chapman and Hall, London, UK.
 3. Burr M L et al (1989) Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). Lancet, 2(8666): 757-761.
 4. Gissi Hf (2008) Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet, 372: 1223-1230.
 5. Mozaffarian D a Rimm  E B (2006) Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA, 296(15): 1885-1899.
 6. Yokoyama M et al (2007) Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. Lancet, 369(9567): 1090-1098.
 7. Cetin I a Koletzko B (2008) Long-chain omega-3 fatty acid supply in pregnancy and lactation. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care, 11(3): 297-302.
 8. Decsi T a Koletzko B (2005) N-3 fatty acids and pregnancy outcomes. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care, 8(2): 161-166.
 9. Helland I B et al (2008) Effect of supplementing pregnant and lactating mothers with n-3 very-long-chain fatty acids on children’s IQ and body mass index at 7 years of age. Pediatrics, 122(2): e472- 479.
 10. EFSA panel on NDA, EFSA Journal 7(2009)1252, online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1252/epdf.