Lipidy, Tuky

Lipidy jsou organické molekuly různorodého charakteru, jejichž společnou vlastností je lipofilní charakter a tedy velmi malá rozpustnost ve vodě. Jsou sem řazeny mastné kyseliny, monoacylglyceroly, diacylglyceroly, triacylglyceroly, fosfolipidy, steroly a jejich estery. Lipidy patří mezi hlavní 3 živiny, z energetického hlediska jsou ze všech nejbohatší (z 1 g lipidů získáme 37 kJ nebo 9 kcal energie) a jsou považovány za klíčovou živinu - postupně se ukazují jejich významné učinky na lidský organismus. Jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin, rozpouštědlem vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K), mastné kyseliny představují zdroj bunečné energie a jsou stavební součást buněčných membrán. Tuky jako takové jsou nostitel chuti: zvyšují její jemnost a senzorickou texturu

V nové receptuře Origin Mana prášku Mark 6 jsou zdrojem lipidů nejvybranější rostlinné oleje - olej z mořských řas, řepkový, slunečnicový, kokosový, lněný olej, ovesný a sojový lecitin. Verze prášků a drinků Mark 5 obsahují stejně řasový olej, řepkový olej, kokosový olej, lněný olej, slunečnicový olej a sojový lecitin.

Mastné kyseliny patří mezi základní zástupce lipidů a z pohledu výživy člověka jsou nepostradatelné. Dělí se do kategorií podle jejich stupně nasycení – tedy podle obsahu dvojných vazeb v jejich struktuře: na nasycené (saturated fatty acids, SFA) a nenasycené mastné kyseliny (unsaturated fatty acids, UFA). SFA jsou mastné kyseliny bez dvojných vazeb. Nenasycené obsahují minimálně jednu dvojnou vazbu, často se vyskytují molekuly s jejich vyšším počtem. Ty, které obsahují pouze jednu dvojnou nazbu, nazýváme mononenasycené (mono unsaturated fatty acids, MUFA) a pojmem polynenasycené (poly unsaturated fatty acids, PUFA), tedy mastné kyseliny se dvěma a více dvojnými vazbami. S přítomností dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin souvisí také pojmy cis a trans. Oba se používají pro označení prostorového uspořadání alkylových substituentů na dvojné vazbě organických molekul, což má vliv na jejich fyzikálně chemické, a tedy i fyziologické vlastnosti. Nežádoucí trans-UFA se v práškové Maně ani Mana Drinku nenacházejí, naopak obsahují potřebné cis-UFA.

Nasycené mastné kyseliny dělíme podle délky jejich retězce na krátké (3-7 uhlíků), středně dlouhé (8-13), dlouhé (14 – 20) a velmi dlouhé (21 a více). Nenasycené mastné kyseliny se rovněž dělí podle délky řetězce na krátké (do 19 uhlíku), dlouhé (20-24 uhlíku) a velmi dlouhé (25 a více uhlíku).

Polynenasycené mastné kyseliny lze členit podle polohy první dvojné vazby v jejich řetezci. Z pohledu lidské výživy jsou nejdůležitější ty skupiny látek, které mají první dvojnou vazbu na 3. a na 6. uhlíku koncového alifatického řetězce. Esenciálními mastnými kyselinami jsou například kyselina linolová (LA) patřící do kategorie omega-6 mastných polynenasycených kyselin a alfa-linolenová (ALA) omega-3 mastných polynenasycených kyselin. Dalšími velmi důležitými mastnými kyselinami skupiny omega-3 jsou kyseliny eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA), které jsou v Maně Prášku i Mana Drinku bohatě zastoupené.

Nenasycené mastné kyseliny DHA a EPA přispívající k normální činnosti srdce při konzumaci alespoň 250 mg denně. DHA navíc přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku při konzumaci alespoň 250 mg denně. 5 porcí Many Prášku či Mana Drinku dodá 1150 mg těchto dvou kyselin, z toho 1105 mg DHA. Vlivy těchto PUFA na člověka byly bohatě studovány.

V Maně obsažená nenasycená mastná kyselina alfa-linolenová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.

Doporučujeme konzumovat Manu jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Mana je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Průměrné množství tuků v 1 porci Origin Mana prášku Mark 6:

Tuky 19 g

z toho nasycené  2 g

z toho mononenasycené 11,8 g

z toho polynenasycené 5,3 g

z toho omega-3 mastné kyseliny 1,4 g

DHA (dokosahexaenová kyselina) 221 mg

EPA (eikosapentaenová kyselina) 9 mg

ALA (alfa-linolenová kyselina) 1026 mg


Zdroje informací:

Klinické studie: