Maltodextrin

Maltodextrin je jedním ze zdrojů sacharidů v Maně. Jedná se o oligosacharid, který se vyrábí ze škrobů z různých rostlinných zdrojů, především však z kukuřice, rýže, pšenice a brambor. Procesem výroby maltodextrinů je hydrolýz za pomoci enzymů následovaná purifikací. Působením enzymů na polymerní strukturu škrobu dochází k narušení α(1→4) glykosidických vazeb a k následnému vzniku kratších řetězců glukosových jednotek nazývaných dle počtu molekul oligosacharidy či polysacharidy. Při hydrolýze škrobu dochází také k odštěpování monosacharidů (glukosy). Mírou udávající procento odštěpených glukosových jednotek je takzvaný dextrózový ekvivalent. V receptuře Mana prášku a Mana drinku je použit maltodextrin s nízkým dextrózovým ekvivalentem, neboli s nízkým obsahem monosacharidů. Energetická hodnota maltodextrinu je srovnatelná s hodnotami sacharosy, jejíž hodnota je  4 kcal/g (16 kJ/g) (1).

Maltodextrin nachází hojné uplatnění v potravinách a je například součástí výživ pro kojence, speciální klinické výživy a mléčných a pekařských výrobků (2,3).  Samotný maltodextrin má poněkud vysoký glykemický index pohybující se v hodnotách 86-106 (4). Na tuto hodnotu ale v komplexní potravině jakou je Mana nelze nahlížet nijak kriticky, neboť při stanovování glykemického indexu (GI) potraviny je nutné zohlednit všechny s jídlem přijaté makronutrienty ovlivňující tuto hodnotu, tedy sacharidy, tuky a proteiny.

Dle výsledků klinické studie Many (zde) provedené ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, je glykemický index Many 29. Proto jsou Mana Drink a Mana Prášek (u kterého je očekávána velmi podobná hodnota GI) řazeny do kategorie potravin s velmi nízkým GI. Maltodextrin, který v Maně používáme, se vyrábí s využitím mikroorganismů a jejich enzymů – amyláz z kukuřičného škrobu. Používáme ten nejkvalitnější maltodextrin evropských výrobců s vysokým oligomerizačním stupněm a čistotou, který lidské tělo dobře využije.

Zdroje informací:

  1. EC Regulation (EC) No 1169/2011 of the European Parliament and of the council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Off. J. Eur. Union. 2011:18–63, online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169
  2. Hofman, Denise L., et al. “Nutrition, Health, and Regulatory Aspects of Digestible Maltodextrins.” Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 56, no. 12, Dec. 2015, online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940893/
  3. Chronakis, Ioannis S. "On the molecular characteristics, compositional properties, and structural-functional mechanisms of maltodextrins: a review." Critical reviews in food science and nutrition 38.7 (1998): 599-637, online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9813736
  4. Sands, Amanda L. et al. “Consumption of the Slow-Digesting Waxy Maize Starch Leads to Blunted Plasma Glucose and Insulin Response but Does Not Influence Energy Expenditure or Appetite in Humans.” Nutrition research (New York, N.Y.) 29.6 (2009): 383–390. PMC. Web. 4 Oct. 2017, online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562027/