Palatinóza

Palatinóza nebo-li isomaltulóza je disacharid, jehož struktura je tvořena fruktózou a glukózou. Jeho chemický název je 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-fruktosa. Tento sacharid je vyráběn biotechnologicky pomocí mikroorganimu z cukrové řepy, který svým enzymovým aparátem dokáže přeskupit vazbu mezi glukózou a fruktózou tak, že je nově vzniklá vazba stabilnější, než je tomu u sacharózy. Tím se palatinóza od klasického cukru sacharózy liší ve svých nutričních i fyziologických vlastnostech. Palatinóza má jemnou, sladkou chuť a velmi nízký glykemický index 32.

Klinická studie: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2011.2076