Sacharidy

Mezi hlavní živiny, které je nutné přijímat potravou, patří spolu s tuky a bílkovinami sacharidy. Ty jsou rozsáhlou a různorodou skupinu látek. Řadíme sem jednoduché cukry, škrob ale i vlákninu. Sacharidy jsou nezbytnou součástí denního příjmu (1, 2). V Maně Prášku a Mana Drinku jsou sacharidy zastoupeny následujícími surovinami: maltodextrinem, isomaltulosou, ovesnou vlákninou s obsahem beta-glukanů, a dále arabskou a xanthanovou gumou, vedle minoritních množství sacharidů, které doprovázejí ostatní suroviny.

Hlavní funkcí sacharidů je dodávat tělu energii, z 1 g se uvolní cca 2 - 4 kcal (8 kJ) energie (2). Především pro mozek a centrální nervovou soustavu jsou sacharidy nezbytné. Pokud není energie dodávána touto živinou, organismus musí brát z jiných zdrojů: odbourávání tuků (metabolity oxosloučeniny – ketoacidosa) následně i tkáňových proteinů.

Podle počtu cukerných jednotek je tato skupina živin dělena na monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy a složené sacharidy (2). Z hlediska jejich výživové funkce je lze dále rozdělit na využitelné (škrob, sacharóza, maltosa, laktosa, glukosa, fruktosa), špatně využitelné sacharidy (inulin) a nevyužitelné (celulosa, pentosany, pektiny, chitin)(2).

Monosacharidy jsou jednoduché cukry tvořeny jednou cukernou jednotkou. Patří sem například glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, mannosa a jiné. Jsou to látky se sladkou chutí a vyšším glykemickým indexem (rychle zvyšují hladinu glukosy v krvi). Glukosa má mnoho významných funkcí v organismu, je považována za nejdůležitější sacharid. Je zdrojem velmi rychlé a dostupné energie pro celý organismus, přičemž její využití je silně regulováno hormony slinivky břišní: insulinem a glukagonem. Je-li glukosy dostatek, je využívána pro syntézu pohotovostní zásoby energie – glykogenu ve svalech a játrech, a je-li v nadbytku, je převáděna na lipidové složky (2).

Oligosacharidy se skládají z 2 – 10 cukerných jednotek, spojených glykosidickými vazbami. Mezi nejznámější patří disacharidy, jako například sacharosa (glukosa + fruktosa), maltosa (glukosa+glukosa) a galaktosa (glukosa+galaktosa). Polysacharidy jsou dlouhé složité řetězce monosacharidových a oligosacharidových jednotek propojených do makromolekul. Patří mezi ně škrob, glykogen, vláknina, celulosa, betaglukany a další. Tyto makromolekuly jsou v lidském těle tráveny pomalu (některé však vůbec) až na jednoduché cukry a postupně jsou tak uvolňovány do krevního oběhu.

Vlákninu tvoří 2 podsložky, rozpustná (pektiny, inulin) a nerozpustná (celulosa, hemicelulosa). Rozpustná zpomaluje vyprazdňování žaludku, snižuje resorpci tuku a cholesterolu a působí jako prebiotikum, tedy jako potrava pro probiotické bifidobakterie (2). Nerozpustná vláknina funguje mechanicky. Čistí naše střeva a váže na sebe molekuly vody. Dochází tím k rychlejší průchod traveniny střevem a účinnému odstranění vylučovaných látek (2, 3).

V 1 porci práškové Many či Mana Drinku (400 kcal) je obsaženo 33 g sacharidů a z toho 7,1 g cukrů ve formě isomaltulosy. Vlákniny je v práškové Maně 5,5 g na porci a v Mana Drinku 4,3 g na porci.

Pojem sacharidy dle legislativy zahrnuje cukerné sloučeniny (monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy složené sacharidy). Pojem cukry zahrnuje pouze jednoduché sacharidy.

Prášková Mana i Mana Drink obsahují beta-glukany, které přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Tohoto příznivého účinku je dosaženo při konzumaci alespoň 3 g beta-glukanů denně. V produktech Mana je beta-glukanů ještě více. V Mana Drinku 6,5 g a u klasické práškové Many dokonce 9,5 g v denní dávce. Konzumace Many, obsahující isomaltulózu místo cukru vede k omezení nárůstu glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami obsahujícími cukr.

Doporučujeme konzumovat Manu Prášek či Mana Drink jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Mana je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Zdroj informací:

(1) Weiselll, R. Food Nutr. Agric. 30(2002) 14: The process of determining nutritional requirements.

(2) Carbohydrates in human nutrition. Report of a Joint FAO/ WHO Expert Consultation. FAO Food and Nutrition Paper No. 66 Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome 1998. on-line: http://www.fao.org/docrep/w8079e/w8079e00.htm

(3) Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series No. 916 World Health Organization: Geneva 2003. on-line: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf

(4) EFSA Journal, 9, 4(2011)2076, Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to the sugar replacers xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, D-tagatose, isomaltulose, sucralose and polydextrose and maintenance of tooth mineralisation by decreasing tooth demineralisation (ID 463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300), and reduction of post-prandial glycaemic responses (ID 617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006.

on-line: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2076/full