Marek Humpl

Co-Founder

Marek má v Maně na starosti technologii produktu. Strategické rozhodování firmy v oblastech výzkumu, vývoje, složení produktu, analýz a klinických studií a všeho chemického, fyzikálního či biologického, co s produktem souvisí. Dohlíží na výrobu produktu a podílí se na řešení překvapujících situací, kterými výroba, výzkum i vývoj, coby syntetické činnosti vždy disponují.

Je vášnivý chemik a chemií se zabývá od svých 12 let. Organickou chemii má vystudovanou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.) se zaměřením absolventských prací na enantioselektivní organickou syntézu farmakologicky aktivních látek. Souběžně se studiem založil vlastní společnost s cílem aplikovat chemii na řešení nejrůznějších technologických výzev firem. Následné působení v Maně ho plně zaměstnalo.

"Mana je zhmotněnou aplikací vědeckých a technologických poznatků 21. století v jedlé formě. Představuje tedy realizaci toho nejlepšího, co lidstvo v teoretické rovině ví a zná v našem oboru. Je to právě ona praktická aplikace poznání, bolestně shromažďovaného celými generacemi, která dává lidem možnosti se jako civilizace rozvíjet. Směry tohoto vývoje však nemusejí být v důsledku jen pozitivní a je důležité je korigovat na základě morálních a etických principů naší civilizace, které se, pravda, mohou poněkud ztrácet pod exponenciálně narůstajícím nánosem všech informací."

"Morální hodnoty a etické principy jsou základem našeho uvažování v Maně, prismatem, skrz které nahlížíme i vědecké a technologické poznatky, aby celková bilance Many pro naši planetu a lidstvo byla pozitivní, či alespoň neutrální. I to by byl úspěch."