Chief R&D Officer

IMMEDIATE MANAGER:  Executive Chairman

DIRECT REPORTS: Research Manager, Development Manager

LOKACE: National (Cz/Sk based in Prague)

ÚVAZEK: Full Time

Představení pozice

Jedná se o vrcholnou vědecko výzkumnou manažerskou roli zajišťující vedení a realizaci projektů v pražské centrále. Kandidát bude identifikovat, vymezovat a/nebo řídit technické projekty k plnění obchodních iniciativ v souladu se strategií společnosti. Tento kandidát by měl mít prokazatelné výsledky v realizaci pracovních plánů a řízení výsledků. To zahrnuje základní pochopení podnikové potřeby, navrhování a provádění testů, analýzy dat, vyvození závěrů, dokumentování, komunikaci výsledků a komercializaci produktů. Osvědčené komunikace a dovednosti v týmové práci jsou nezbytné pro tuto roli, která funguje v prostředí s různými funkcemi. Kandidát musí mít také silné vědecké a technické zázemí a musí být schopen aplikovat předchozí učení a vědecké principy na nové situace. Tato pozice vyžaduje, aby jednotlivec řídil současně více úkolů/úloh a ukázal schopnost dokončit práci s minimálním vedením. Iniciace společného myšlení a uplatňování inovativních řešení je nutností. Máte-li to, rádi bychom se s vámi setkali.

Zodpovědnosti

Převést poznatky z výzkumu do smysluplných obchodních příležitostí a sdílet výstupy s ostatními týmy.

Spolupracovat na klinických studiích spojených s naším produktem.

Schopnost naučit se nové kategorie produktů a/nebo oblasti zpracování/balení.

Komercializovat vzorky/produkty a  úzce spolupracovat s členy týmu v různých výrobních závodech.

Přizpůsobit a aplikovat vědecké principy na nové situace/výrobky a dosáhnout mírného stupně autonomie

Řídit více úkolů/výzkumných projektů souběžně a mít schopnost vyvolat diskusi o prioritách, které reprezentují různé zájmy.

Poskytovat vedení a podporu pro prodej/marketing a interní/externí zákazníky při vývoji nového produktu.

Poskytovat vedení a řídit všechna zařízení, pokud jde o požadavky na označování produktů a nutriční informace.

Ujišťování se, že většina výživně účinných složek a procesů je sledována při vývoji a reprofilování receptů.

Vést inovace ve společnosti.

Úspěšně dohlížet na zavádění všech nových produktů a/nebo všech rekompozic a implementovat komercializaci produktů.

Úspěšně vést a řídit tým pro výzkum a vývoj při vývoji a zavádění produktů zákazníkům.

Prostřednictvím týmu zajistit, že suroviny, přísady, balení, specifikace a analýzy budou k dispozici před výrobou.

Vést a řídit tým výzkumu a vývoje, aby bylo zajištěno jasné očekávání zpracování, byly přezkoumány s operacemi, účetnictvím a zabezpečením kvality před každým výrobním procesem.

Přímo vést oblast nových produktů a formulačních změn s týmem R & D za účelem zajištění souladu s předpisy.

Požadavky

4 nebo více let zkušeností jako manažer nebo ředitel výzkumu a vývoje.

Magisterské vzdělání v potravinářství nebo chemické inženýrství/organická chemie/biochemie  nebo MD všeobecné lékařství, PhD je vysoce upřednostňované ve všech zmíněných specializacích.

Silné porozumění chemii potravin (chutě a vůně jsou preferované), analytickým zkouškám, přípravkům a zpracování používaných při výrobě potravin.

Zkušenosti s vybudováním a vedením úspěšné organizace výzkumu a vývoje.

Porozumění novým technologiím a způsobu jejich využití k podnikání.

Pochopení procesu komercionalizace potravinářského průmyslu od začátku do konce.

Orientace SZPI/EFSA v požadavcích porozumění z hlediska regulačního zpracování a označování.

Schopnost rychle se přizpůsobovat a měnit podmínkám.

Pochopení funkčnosti složek a vzájemného vztahu přísad a procesu balení.

Vynikající komunikace, ovlivňování, řízení projektů a řešení problémů.

Schopnost vést, trénovat a motivovat druhé.

Smysl pro správu více úkolů současně se schopností hledat priority.

Silné porozumění experimentování.

Čeština a Angličtina na profesionální úrovni slovem i písmem.

Výrazný smysl pro detail s holistickým přístupem.

Benefity:

Práce, která má smysl a podporuje unikátní produkt posledních let.

Být součástí skvělého týmu, který mění koncept stravování.

Krásné kreativní kanceláře v Praze Uhříněvsi.

Zajímavé platové ohodnocení.

Neomezená zásoba MANY a ostatních nápojů po celou pracovní dobu.

Firemní fitko, lekce jógy a fyzioterapie.

Nezapomenutelné teambuildingy a další společné akce.

Jsem stvořený/á pracovat jako:

Děkujeme. Budeme vás kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.